Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Υποτροφίες/Οικονομική Υποστήριξη

 

Oι M.Φ. μπορούν να λαμβάνουν  υποτροφία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (π.χ. Υποτροφία Χ. Σπυράκη-ΕΛΚΕ) όπως αναφέρεται στους Νόμους 2083/92, 2327/95 και 2413/96.  Η επιλογή γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

 

Επίσης μπορούν να λάβουν υποτροφίες από δημόσιους φορείς, κοινωφελή ιδρύματα και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. υποτροφία Μαρίκα Μανασάκη).