· Γενικά για το ΜΠΣ Νευροεπιστημών

· Διοίκηση Προγράμματος

· Εισακτέοι Πτυχιούχοι
Κριτήρια Αποδοχής

· Έναρξη και διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών

· Πρόγραμμα Σπουδών

· Προσφερόμενα μαθήματα

· Στελέχωση Προγράμματος
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μελών 

· Υποτροφίες
Οικονομική Υποστήριξη

· Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

· Επικοινωνία