Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Γραμματεία ΠΜΣ
ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες»
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο 71 003, Κρήτη
Τηλέφωνο:     2810 39 4615
                      2810 39 4868
                      2810 39 4526
Fax:               2810 39 4569
e-mail:   postgradsecr@med.uoc.gr
website: http://neuroscience.med.uoc.gr

Διευθύντρια
Δόμνα Καραγωγέως,
Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας - Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας
Τηλέφωνο:            2810 39 4542
e-mail:   karagogd@uoc.gr
website: http://www.imbb.forth.gr/en/research-en/neurosciences/item/70-domna-karagogeos