Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Διευθύντρια Σπουδών

Θερμού Κυριακή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

 

Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών

Μήτσιας Παναγιώτης Καθηγητής Νευρολογίας

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Θερμού Κυριακή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Καραγωγέως Δόμνα, Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας - Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας

Μήτσιας Παναγιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας

Σπανάκη Κλεάνθη, Επίκ. Καθηγήτρια Νευρολογίας

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής Φαρμακολογίας