Φώτης Τοπούζης, Ph.D

Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή

Email: ftopouzis@otenet.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Φώτη Τοπούζη περιλαμβάνουν την επιδημιολογία των οφθαλμικών νοσημάτων γενικά, αλλά και ειδικά του γλαυκώματος και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Ακόμη, η μελέτη των παραγόντων κινδύνου του γλαυκώματος, η γενετική επιδημιολογία και η φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου αποτελούν πεδίο έρευνας στο οποίο δραστηριοποιείται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις νέες απεικονιστικές εξετάσεις στην Οφθαλμολογία.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1.                  Topouzis F, Wilson MR, Harris A, Founti P, Yu F, Anastasopoulos E, Pappas T, Koskosas A, Salonikiou A, Coleman AL. Risk factors for primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliative glaucoma in the Thessaloniki eye study. Am J Ophthalmol. 2011;152:219-228.

2.                  Founti P, Topouzis F, van Koolwijk L, Traverso CE, Pfeiffer N, Viswanathan AC. Biobanks and the importance of detailed phenotyping: a case study - the European Glaucoma Society GlaucoGENE project. Br J Ophthalmol. 2009;93:577-81.

3.                  Fletcher AE, Bentham GC, Agnew M, Young IS, Augood C, Chakravarthy U, de Jong PT, Rahu M, Seland J, Soubrane G, Tomazzoli L, Topouzis F, Vingerling JR, Vioque J. Sunlight exposure, antioxidants, and age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol. 2008;126:1396-403.

4.                  Augood C, Chakravarthy U, Young I, Vioque J, de Jong PT, Bentham G, Rahu M, Seland J, Soubrane G, Tomazzoli L, Topouzis F, Vingerling JR, Fletcher AE. Oily fish consumption, dietary docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid intakes, and associations with neovascular age-related macular degeneration. Am J Clin Nutr. 2008;88:398-406.

5.                  Topouzis F, Coleman AL, Harris A, Koskosas A, Founti P, Gong G, Yu F, Anastasopoulos E, Pappas Th, Wilson MR. Factors associated with undiagnosed Open Angle Glaucoma. The Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol 2008;145:327-35.