Νεκτάριος Ταβερναράκης, Ph.D

Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιολογίας Συστημάτων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Institute of Molecular Biology and Biotechnology

Foundation for Research and Technology - Hellas

Εmail: tavernarakis@imbb.forth.gr

WWW: http://www.imbb.forth.gr/worms/

 

Δημοσιεύσεις

1.   Troulinaki K, Tavernarakis N. (2011) Endocytosis and intracellular trafficking contribute to necrotic neurodegeneration in C. elegans.EMBOJ. 31(3):654-66

 2.  RieckherM, BirkUJ, MeyerH, RipollJ, TavernarakisN. (2011) Microscopicopticalprojectiontomographyinvivo.PLoS One.  6(4):e18963.

3.   GessmannR, KourtisN, PetratosK, TavernarakisN. (2010) Molecular modeling of mechanosensory ion channel structural and functional features.PLoSOne. 5(9):e12814.

4.   Artal-Sanz M. and Tavernarakis N. (2009) Prohibitin couples diapause signaling to mitochondrial energy metabolism during ageing in Caenorhabditis elegans. Nature, 461: 793-797.

4.      Voglis G. and Tavernarakis N. (2008) A synaptic DEG/ENaC ion channel mediates learning in C. elegans by facilitating dopamine signalling. EMBO Journal, 27: 3288-3299.

5.      Syntichaki P. Troulinaki K. and Tavernarakis N. (2007) eIF4E function in somatic cells modulates ageing in Caenorhabditis elegans. Nature, 445: 922-926.

6.      Syntichaki P., Samara C. and Tavernarakis N. (2005) The Vacuolar H+-ATPase mediates intracellular acidification required for neurodegeneration in C. elegans. Current Biology, 15: 1249-1254.

7.      Syntichaki P., Xu K., Driscoll M. and Tavernarakis N.* (2002) Specific aspartyl and calpain proteases are required for neurodegeneration in C. elegans. Nature, 419: 939-944.