Λεωνίδας Στεφανής, Ph.D

Καθηγητής Νευρολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Email: lstefanis@bioacademy.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική μας δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στην παθοφυσιολογία των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και τους μηχανισμούς νευρωνικού θανάτου.  Κεντρικά θέματα στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα αποτελούν οι μηχανισμοί αποικοδόμησης πρωτεϊνών και η παθολογική δράση της α-συνουκλεΐνης, πρωτεΐνης που σχετίζεται στενά με την παθογένεια της νόσου Πάρκινσον.  Ερευνούμε την φυσιολογική και παθολογική δράση της α-συνουκλεΐνης σε νευρωνικές κυτταρικές καλλιέργειες, καθώς και σε πρωτογενείς νευρώνες.  Εστιαζόμαστε ιδιαίτερα στους μηχανισμούς παραγωγής και αποικοδόμησης της α-συνουκλεΐνης και στην παθολογική δράση της στους μηχανισμούς αποικοδόμησης πρωτεϊνών, όπως είναι τα λυσοσώματα και τα πρωτεασώματα.   Επιπλέον, μελετούμε την δράση της α-συνουκλεΐνης σε διαγονιδιακά ποντίκια, και την συσχέτιση της παθολογικής αυτής δράσης με την λειτουργία άλλων γονιδίων-πρωτεϊνών που ενέχονται στη νόσο Πάρκινσον. 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις, 2009-2011

1.                  Xilouri M, Kyratzi E, Pitychoutis PM, Papadopoulou-Daifoti Z, Perier C, Vila M, Maniati M, Ulusoy A, Kirik D, Park DS, Wada K, Stefanis L Selective Neuroprotective Effects of the S18Y Polymorphic Variant of UCH-L1 in the dopaminergic system. Hum Mol Genetics (2012, in press)

2.                  Vekrellis K, Xilouri M, Emmanouilidou E, Rideout HJ, Stefanis L. (2011) Pathological roles of α-synuclein in neurological disorders. Lancet Neurol. 10(11):1015-25

3.                  Emmanouilidou E, Melachroinou K, Garbis S., Ntzouni M., Margaritis L., Stefanis L, Vekrellis K (2010) Cell-produced alpha-synuclein is secreted in a calcium-dependent manner by exosomes and impacts neuronal survival. J. Neurosci 30(20):6838-51

4.                  Sotiriou E, Vassilatis DK, Vila M, Stefanis L (2010) Selective noradrenergic vulnerability in alpha-synuclein transgenic mice. Neurobiol Aging 31(6):953-968

Clough RL, Dermentzaki G, Stefanis L (2009) Functional dissection of the alpha-synuclein promoter: transcriptional regulation by ZSCAN21 and ZNF219. J Neurochem. 110(5):1479-90