Ανδρέας Πλαϊτάκης, MD, Ph.D Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας

Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του σχετίζονται με τους μοριακούς μηχανισμούς της διεγερτικής νευροδιαβίβασης. Το εργαστήριό του έχει κλονοποιήσει και χαρακτηρίσει πρωτεϊνες που εμπλέκονται στην μεταφορά και στον μεταβολισμό των νευροδιεγερτικών αμινοξέων. Επίσης το εργαστήριο διερευνά τον ρόλο των πρωτεϊνών αυτών στην λειτουργία του Νευρικού Συστήματος υπό φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ειδικότερα όσον αφορά τον μεταβολισμό του γλουταμικού οξέος στο νευρικό σύστημα, το εργαστήριο μελετά τους μηχανισμούς ρύθμισης της γλουταμικής αφυδρογονάσης μέσω ανάλυσης της δομής-λειτουργίας του ενζύμου.  Επί πλέον ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου αφορά την μελέτη της μοριακής βάσης των νευρολογικών νοσημάτων όπως των Επιληψιών, της νόσου Parkinson, της νόσου Huntington και την Σπογγοειδή Εγκεφαλοπάθεια (νόσος Creutzfeldt-Jacob).    

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τεχνικές μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής, νευροχημείας και πρωτεϊνικής χημείας. Συμπεριλαμβάνουν κλονοποίηση γονιδίων, ανάλυση DNA, παραγωγή πρωτεϊνών με την χρήση του ανασυνδυασμένου DNA, καθαρισμό και ταυτοποίηση πρωτεϊνών, καλλιέργειες ιστών, χρήση διαγονιδιακών ζώων. καθορισμό γονότυπων  και μεταλλάξεων.

 Δημοσιεύσεις

1. SpanakiC, PlaitakisAThe role of glutamate dehydrogenase in mammalian ammonia metabolism.NeurotoxRes. 21(1):117-27, 2012.

2. ZaganasI, HalpinAP, OleinikA, AlegakisA, KotzamaniD, ZafirisS, ChlapoutakiC, TsimoulisD, GiannakoudakisE, ChochlidakisN, NtailianiA, ValatsouC, PapadakiE, VakisA, FurieKL, GreenbergSM, PlaitakisA. A comparison of acute hemorrhagic stroke outcomes in 2 populations: the Crete-Boston study.Stroke. 42(12):3640-2, 2011.

3.Plaitakis A, Latsoudis H, Spanaki C. The human GLUD2 glutamate dehydrogenase and its regulation in health and disease.Neurochem Int. 59(4):495-509, 2011.

4. Borompokas N, Papachatzaki MM, Kanavouras K, Mastorodemos V, Zaganas I, Spanaki C, Plaitakis A. Estrogen modification of human glutamate dehydrogenases is linked to enzyme activation state.J Biol Chem. 285(41):31380-7, 2010.

5. Mastorodemos V, Nikolakaki H, Tzagournissakis M, Kotzamani D, Panou T, Spanaki C, Klados G, Maris T, Kontolaimaki E, Psaroudaki K, Chlouverakis G, Georgakakis G, Plaitakis A. Benign multiple sclerosis in Crete.MultScler. 16(6):701-6, 2010.

6. SpanakiC, ZaganasI, KleopaKA, PlaitakisA. Human GLUD2 glutamate dehydrogenase is expressed in neural and testicular supporting cells.J Biol Chem. 285(22):16748-56, 2010.