Γιώργος Παναγής, Ph.D

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοψυχολογίας

Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης

Email: panagis@psy.soc.uoc.gr

http://psixologia.dev.edu.uoc.gr/labs/laboratory-viopsychologias/laboratory-of-neuroscience.html

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Eπικεντρώνεται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ενίσχυσης-ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή) και σε ψυχικές διαταραχές (διαταραχές διάθεσης). Ειδικότερα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους θέματα:

Στη μελέτη του νευρωνικού υποστρώματος της ενίσχυσης-ανταμοιβής με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.

Στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες.

Στη μελέτη του ρόλου του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών στη συμπεριφορά και στους μηχανισμούς ανταμοιβής.

Μελέτη της δράσης σταθεροποιητικών της διάθεσης σε διεργασίες ανταμοιβής με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.

Επιδράσεις της σωματικής άσκησης στη λειτουργία των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στη συμπεριφορά.

 

Αντιπροσωπευτικέςδημοσιεύσεις

1.                  Panagis G., Hildebrand B.E., Svensson T.H. & Nomikos G.G. (2000) Selective c-fos induction and decreased dopamine release in the the central nucleus of amygdala in rats displaying a mecamylamine-precipitated nicotine withdrawal syndrome. Synapse, 35, 15-25.

2.                  Panagis G., Kastellakis A., Spyraki C. & Nomikos G.G (2000) Effects of methyllycaconitine (MLA), an alpha 7 nicotinic receptor antagonist, on nicotine- and cocaine- induced potentiation of brain stimulation reward, Psychopharmacology, 149, 388-396.

3.                  Vlachou, S., Stamatopoulou, F., Nomikos, G.G. and Panagis, G. (2008) Enhancement of endocannabinoid neurotransmission through CB1 cannabinoid receptors counteracts the reinforcing and psychostimulant effects of cocaine, International Journal of Neuropsychopharmacology, 11, 905-923.

4.                  Mavrikaki, M., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2009). Effects of Mood Stabilizers on Brain Reward Processes in Rats: Studies Using the Intracranial Self-Stimulation Paradigm, European Neuropsychopharmacology, 19, 205-214.

5.                  Mavrikaki, M., Markaki, E., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2010). Chronic WIN55,212-2 elicits sustained and conditioned increases in intracranial self-stimulation thresholds in the rat, Behavioural Brain Research, 209, 114-118.

Katsidoni, V., Apazoglou, K., & Panagis, G. (2011).Role of serotonin 5-HT2A and 5-HT2C receptors on brain stimulation reward and the reward-facilitating effect of cocaine, Psychopharmacology, 213, 337-354.