Δόμνα Καραγωγέως, Ph.D

Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας-Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

E-mail: karagoge@imbb.forth.gr

http://www.imbb.forth.gr/people/karagogeos/index.html

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το ενδιαφέρον του εργαστηρίου εστιάζεται στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και τις αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις κατά την μυελίνωση.

Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος: μελέτη της γενετικής, μοριακής, κυτταρικής βάσης της νευρογένεσης, της νευρωνικής μετανάστευσης και της καθοδήγησης νευραξόνων στους στόχους τους. Συγκεκριμένα μελετούμε:

1)         Το ρόλο της πρωτεΐνης TAG-1/Contactin-2, μέλους της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών, και των πρωτεϊνών με τις οποίες αλληλεπιδρά, στην καθοδήγηση των νευραξόνων και την νευρωνική μετανάστευση

2)         Το ρόλο των μικρών RhoGTPασών στην ανάπτυξη των ενδονευρώνων του φλοιού

Αξονογλοιακές αλληλεπιδράσεις στην μυελίνωση: οι εμμύελες ίνες  οργανώνονται σε διακριτές περιοχές σαν αποτέλεσμα αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων, όπως ο κόμβος του Ranvier, η παρακομβική και η εγγύς-της-παρακομβικής περιοχής. Μελετούμε τους μηχανισμούς που επιφέρουν την οργάνωση και μοριακή αρχιτεκτονική των εμμύελων ινών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία μεταγωγή της νευρικής ώσης. Ιδιαίτερα μελετούμε τον ρόλο της TAG-1/Contactin-2 και των συμπλόκων της στην οργάνωση της εγγύς-της-παρακομβικής περιοχής και πως η ρύθμιση της έκφρασής της  μεταβάλλεται σε ζωϊκά μοντέλα απομυελίνωσης (π.χ. που μιμούνται την Κατά Πλάκας Σκλήρυνση). Παράλληλα μελετούμε μηχανισμούς δημιουργίας των φραγμών διαπερατότητας στη Δροσόφιλα ώστε να κατανοήσουμε περαιτέρω βασικές μοριακές και κυτταρικές πτυχές των περιοχών που είναι ανάλογες των παρακομβικών περιοχών στα θηλαστικά.

Πειραματικές προσεγγίσεις: χρησιμοποιούμε συνδυασμό γενετικών, μοριακών, βιοχημικών και κυτταρικών μεθόδων όπως διαγονιδιακά ζωϊκά μοντέλα, ex-vivo καλλιέργειες ιστών και κυττάρων, συνεστιακή μικροσκοπία, γενετική ανάλυση σε Δροσόφιλα, RNA μικροσυστοιχίες, real time-PCR, και πρωτεϊνική βιοχημεία. Ηλεκτοφυσιολογική και συμπεριφορική ανάλυση διαγονιδιακών μοντέλων μέσω συνεργασιών.

 

ΕπιλεγμένεςΔημοσιεύσεις

1.      Vidaki M, Tivodar, S., Doulgeraki K, Tybulewicz, V., Kessaris N, Pachnis, V.  and Karagogeos D. (2011) Rac1-Dependent Cell Cycle Exit of MGE Precursors and GABAergic Interneuron Migration to the Cortex. Cerebral Cortex, 2011 Jun 20. [Epub ahead of print]

2.      Savvaki, M, Theodorakis, K., Zoupi, L., Stamatakis, A., Tivodar, S., Kyriacou, K., tylianopoulou, F., and Karagogeos, D. (2010) The expression of TAG-1 in glial cells is sufficient for the formation of the juxtaparanodal complex and the phenotypic rescue of tag-1 homozygous mutants in the CNS. J. Neurosci., 30(42):13943-54

3.      Ma QH, Futagawa T, Yang WL, Jiang XD, Zeng L, Takeda Y, Xu RX, Bagnard D, Schachner M, Furley AJ, Karagogeos D, Watanabe K, Dawe GS, Xiao ZC. (2008) A TAG1-APP signalling pathway through Fe65 negatively modulates neurogenesis. Nat Cell Biol. 10: 283-94

4.      Denaxa, M., Kyriakopoulou, K., Theodorakis, K., Trichas, G., Vidaki, M., Takeda, Y., Watanabe, K., and Karagogeos, D. (2005) The adhesion molecule TAG-1 is required for proper migration of the superficial migratory stream in the medulla but not of cortical interneurons. Dev. Biol. 288: 87-99

Traka, M., Goutebroze, L., Denisenko, N., Bessa, M., Nifli, F., Havaki, S., Iwakura, Y., Fukamauchi, F., Watanabe, K., Girault, J.A. and Karagogeos, D. (2003) TAG-1 associates with Caspr-2 and is essential for the molecular organization of juxtaparanodal regions of myelinated fibers. J Cell Biol 162: 1161-1172