Ιωάννης Ηλιόπουλος, PhD

Λέκτορας Μοριακής Βιολογίας με έμφαση στη Βιοπληροφορική

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Email: ioannis@iti.gr

 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Υπολογιστική Βιολογία/Βιοπληροφορική. Ειδικότερα: Συγκριτική γονιδιωματική: γίνεται μελέτη της διατήρησης της γονιδιακήςσειράς, μελέτη της εξέλιξης γονιδίων/πρωτεϊνών και μελέτη των γονιδιακών διπλασιασμών σε Προκαρυώτες, Ευκαρυώτες και Αρχαία. Επίσης μελετάμε μηχανισμούς γονιδιακής σιώπισης σε Προκαρυώτες. Ανάλυση βιολογικών κειμένων/Βιβλιομετρική: Αναπτύσσουμε αλγόριθμους και εργαλεία για ανάκτηση/εξόρυξη πληροφοριών από βιολογικές βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου όπως η PubMed και η OMIM. Αναπτύσσουμε εργαλεία για ανάλυση γονιδιωμάτων και βελτιώνουμε τα ήδη υπάρχοντα.

Δημοσιεύσεις

1.                  Enright A., Iliopoulos I., Kyrpides N. C. and C. A. Ouzounis (1999). Protein interaction maps for complete genomes based on fusion events. Nature. 402. 86-90.

2.                  Iliopoulos, S. Tsoka, M. Andrade, P. Janssen, B, Audit, A.Tramontano, A. Valencia, C. Leroy, C. Sander and C. A. Ouzounis. Genome sequences and great expectations. 2000 Dec. GenomeBiology2(1):interactions0001.1-0001.3. (39 ετεροαναφορές).  Ηιστοσελίδαστηνοποίαυπάρχειηανάλυσητωνγονιδιωμάτωνεπιλέχτηκεαπότοπεριοδικό Science γιατηστήλη Netwatch.

3.                  Iliopoulos I., Enright A. J. and C. A. Ouzounis. “TextQuest: document clustering of medline abstracts for concepts discovery in molecular biology”. Pac. Symp. Biocomput. 6: 384-395 (2001). (38ετεροαναφορές).

4.                  Nikolas Papanikolaou, Kalliopi Trachana, Theodosios Theodosiou, Vasilis J.Promponas and Ioannis Iliopoulos. Gene socialization: gene order, GC content and gene silencing in Salmonella. BMC Genomics. 2009 Dec 11;10:59.

Nikolas Papanikolaou, Evangelos Pafilis, Stavros Nikolaou, Ioannis Iliopoulos* and Vasilis J.Promponas*. BioTextQuest: A Web-based Biomedical Text Mining Suite for concept discovery. Bioinformatics. 2011 Oct 12. [Epub ahead of print]. * co co-authorship.