Αχιλλέας Γραβάνης, Ph.D

Καθηγητής Φαρμακολογίας

Ιατρικής Σχολής Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Email: gravanis@med.uoc.gr

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αλληλεπίδραση του μικρο-ορμονικού περιβάλλοντος και των Νευροτροφινών στην ανάπτυξη και την γήρανση του Νευρικού Συστήματος. Μελέτη των μοριακών μηχανισμών της νευροεκφύλισης και της νευροαναγέννησης: ανάπτυξη νέων μικρομοριακών συνθετικών ενώσεων με νευροπροστατευτικές ιδιότητες, καθώς και ενώσεων που ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των νευρικών βλαστικών κυττάρων. Εμβιομηχανική 3D ικριωμάτων για καλλιέργεια νευρικών κυττάρων: ανάπτυξη νευρωνικών μοσχευμάτων και βιοαισθητήρων.

Πρόσφατεςδημοσιεύσεις

1.      Charalampopoulos I, Tsatsanis C,  Dermitzaki E, Alexaki I, Castanas E, Margioris AN, Gravanis A. (2004). Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone protect sympathoadrenal cells against apoptosis, via Bcl-2 antiapoptotic proteins. Proc Natl Acad Sci USA, 101:8209-8214

2.      Charalampopoulos I, Dermitzaki E, Vardouli L, Tsatsanis C, Stournaras C, Margioris A, Gravanis A.  (2005) Dehydroepiandrosterone Sulfate and Allopregnanolone Directly Stimulate Catecholamine Production via Induction of Tyrosine Hydroxylase and Secretion by Affecting Actin Polymerization. Endocrinology. 146:3309-3318

3.      Charalampopoulos I, Alexaki IV, Lasaridis I, Dermitzaki E, Avlonitis N,  Tsatsanis C, Calogeropoulou T, Margioris A, Castanas E, Gravanis A.  (2006). G-protein-associated membrane binding sites mediate the neuroprotective effect of Dehydroepiandrosterone. FASEB J, 20:577-579

4.      Calogeropoulou T, Avlonitis N,  Minas V, Pantzou A, Alexi X, Charalampopoulos I, Zervou M, Vergou V, Lazaridis I, Alexis MN, Gravanis A. (2009). Novel dehydroepiandrosterone derivatives with anti-apoptotic, neuroprotective activity.  J Med Chem, 52:6569-6587

Lazaridis I, Charalampopoulos I, Alexaki VI, Avlonitis N, Pediaditakis I, Efstathopoulos P, Calogeropoulou T, Castanas E, Gravanis A. (2011) Neurosteroids interacts with nerve growth factor (NGF) receptors, preventing neuronal apoptosis. PLoS Biol 9(4):e1001051