Στέλλα Γιακουμάκη, PhD
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παν/πολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74100|
Τηλ/Fax: 0030 28310 77541/0030 28310 77578
E-mail: sgiakoumaki@psy.soc.uoc.gr

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εστιάζονται στη μελέτη νευροψυχολογικών συνιστωσών του αισθητικοκινητικού ηθμού, όπως εξετάζεται με το πρότυπο της Προπαλμικής Αναστολής, στον άνθρωπο. Επίσης, στη σχέση ανάμεσα στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και σε γενετικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα της προσωπικότητας στον υγιή άνθρωπο, σε ασθενείς στο φάσμα των σχιζοφρενικών διαταραχών και στους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Οι μελέτες εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο μελέτης των ενδοφαινοτύπων για ψύχωση και έχουν ως απώτερο στόχο την κατανόηση του φάσματος της ψύχωσης και των πρόδρομων σταδίων της.

Είμαι ο συντονιστής της μελέτης ENDOS (Endophenotypes in the Schizophrenia Spectrum), η οποία ξεκίνησε το 2011. Η πρώτη επιμέρους μελέτη στοχεύει στην κατανόηση μηχανισμών αρνητικής και θετικής σχιζοτυπίας στον υγιή άνθρωπο και σε υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται α) ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές εκφράσεις της σχιζοτυπίας σχετίζονται με τα επίπεδα της Προπαλμικής Αναστολής και με ανώτερες γνωστικές διεργασίες που διαμεσολαβούνται από τον προμετωπιαίο φλοιό, β) πώς αυτή η σχέση επηρεάζει τα επίπεδα της λειτουργικότητας και γ) η τροποποίησή τους από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Δημοσιεύσεις

1.                  Roussos P., Katsel P., Davis K., Bitsios P., Giakoumaki S., Jogia J., Rozsnyai K., Collier C., Frangou S., Siever L., Haroutunian V., Molecular and genetic evidence for abnormalities in the nodes of Ranvier in schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 2011, in press.

2.                  Giakoumaki S.G., Roussos P., Pallis E.G., Bitsios P. Sustained attention and working memory deficits follow a familial pattern in schizophrenia. Archives of Clinical Neuropsychology, 2011, 26, 687-95.

3.                  Giakoumaki S.G., Bitsios P., Frangou S., Roussos P., Aasen I., Galea A., Kumari V., Low baseline startle and deficient affective startle modulation in remitted bipolar disorder patients and their unaffected siblings. Psychophysiology, 2010, 47, 659-68.

4.                  Giakoumaki S.G., Roussos P., Bitsios P., Improvement of prepulse inhibition and executive function by the COMT inhibitor tolcapone depends on COMT Val158Met polymorphism, Neuropsychopharmacology, 2008, 33, 3058-68.

Giakoumaki S.G., Roussos P., Rogdaki M., Karli N., Bitsios P., Frangou S., Evidence of disrupted prepulse inhibition in unaffected siblings of bipolar disorder patients, Biological Psychiatry, 2007, 62, 1418-22.