Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Ph.D

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας

Πανεπιστήμιο Αθηνών

E-mail: efthis@biol.uoa.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Για τα τελευταία 18 χρόνια η έρευνα μου εστιάζεται στην μοριακή και κυτταρική βιολογία της πρόδρομης πρωτεΐνης του Αμυλοειδούς (AmyloidPrecursorProtein, APP) και της πρεσενιλίνης 1 (presenilin 1, PS1) που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου Alzheimer.  

Αρχικά στην Ιατρική σχολή Mount Sinai της Νέας Υόρκης έχεω διερευνήσει το ρόλο των μονοπατιών σηματοδότησης και των G-πρωτεϊνών στον μεταβολισμό και την έκκριση της APP και του πεπτιδίου Aβ αλλά και την ενδοκυτταρική κυκλοφορία και τις μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις της APP. Έχω μελετήσει επίσης την υποκυτταρική κατανομή της PS1 και την αλληλεπίδρασή της με τις καδερίνες (cadherins). 

Το 2001, μετακινήθηκα στο Τμήμα Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου όπου η έρευνα μου εστιάστηκεστην αναγνώριση διαμεμβρανικών και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με την APP και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό της.  'Εχουμε δείξει ότι η APP αλληλεπιδρά με τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες Notch 1 (Fassa et al., 05) και BRI2 (Fotinopoulou et al., 05) καθώς επίσης και με νευροειδικές πρωτεΐνες όπως η X11α και η mDab1 (Parisiadou et al., 2007).  Επίσης, έχουμε δείξει ότι η APP αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες Homer που ρυθμίζουν την ομοιόσταση του ασβεστίου  (Parisiadou et al., 2008). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις ρυθμίζουν τον μεταβολισμό της APP προς αμυλοειδική β πρωτεΐνη, το κύριο συστατικό των αμυλοειδικών πλακών που ανιχνεύονται στους εγκεφάλους των ασθενών με νόσο Alzheimer.  Ερευνώντας τις τις βιολογικές ιδιότητες της πρωτεΐνης BRI2 έχουμε δείξει ότι η πρωτεΐνη αυτή ομοδιμερίζεται μέσω δισουλφιδικών δεσμών.  Αυτή είναι μια σημαντική ιδιότητα της πρωτεςινης που μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.                  Tsachaki M, Serlidaki D, Fetani A, Zarkou V, Rozani I, Ghiso J, Efthimiopoulos S. (2011).Glycosylation of BRI2 on asparagine 170 is involved in its trafficking to the cell surface but not in its processing by furin or ADAM10. Glycobiology, 21(10):1382-8. 

2.                  Tsachaki M., Ghiso J., Rostagno A., Efthimiopoulos S. (2010). BRI2 homodimerizes with the involvement of intermolecular disulfide bonds.  Neurobiol Aging 31(1):88-98.). 

3.                  Tsachaki M., Ghiso J., Efthimiopoulos S. (2008).  BRI2 as a central protein involved in neurodegeneration.  Biotechnol J. 3(12):1548-54.

4.                  Parisiadou L., Bethani I., Michaki V., Krousti K., Rapti G., Efthimiopoulos S. (2008). Homer2 and Homer3 interact with amyloid precursor protein and inhibit Abeta production.  Neurobiol Dis. 30:353-364.

Fassa A., Parisiadou L., Robakis N.K., and Efthimiopoulos S. (2007).  Novel Processing of Notch 1 within its intracellular domain by a cystein protease. Neurodegenerative Diseases  4:148 – 155.