Κατερίνα Δερμών, Ph.D

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιο Πάτρας

Εmail: dermon@upatras.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική μας δραστηριότητα προσεγγίσει ερωτήματα αναπτυξιακής

νευροβιολογίας, σχετίζεται με την μελέτη μηχανισμών πλαστικότητας στον

αναπτυσσόμενο και ενήλικο εγκέφαλο, κατά την φυσιολογική ανάπτυξη, την

κοινωνική συμπεριφορά, μνήμη-μάθηση, την επίδραση φυλετικών ορμονών.

Για την προσέγγιση των ερωτημάτων αυτών μελετάται σε μοντέλα οργανισμούς

(πτηνό, zebrafish) ο ρόλος νευροδιαβιβαστικών συστημάτων, ο

πολλαπλασιασμός, μετανάστευση, απόπτωση νευρικών κυττάρων, ταυτοποίηση των

κυτταρικών χαρακτηριστικών τους καθώς και η έκφραση συγκεκριμένων υποδοχέων

νευροδιαβιβαστών και άλλων ειδικών πρωτεϊνών. Εφαρμόζονται μέθοδοι

ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας, ποσοτικής αυτοραδιογραφίας και τα

αποτελέσματα επεξεργάζονται με μεθόδους ανάλυσης εικόνας και στερεολογίας.

 

Δημοσιεύσεις

 

1.                  Prokosch V, Panagis L, Volk GF, Dermon C, Thanos S. (2010) Alpha2-adrenergic receptors and their core involvement in the process of axonal growth in retinal explants.Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(12): 6688-99.

2.                  Ampatzis K, Dermon CR.(2010) Regional distribution and cellular localization of beta2-adrenoceptors in the adult zebrafish brain (Danio rerio).J Comp Neurol. 518(9):1418-41.

3.                  AmpatzisK., KentouriM. andDermonC. (2008). Neuronalandgliallocalizationofalpha(2A)-adrenoceptorsintheadultzebrafish (Danio rerio) brain. J Comp. Neurol.: 508, 7293.

2.                  Ampatzis K, Dermon CR (2007). Sex differences in adult cell proliferation within the zebrafish (Danio rerio) cerebellum. Eur J Neurosci.: 25, 1030-1040

3.                  Nikolakopoulou AM, Dermon CR, Panagis L, Pavlidis M, Stewart MG. (2006) Passive avoidance training is correlated with decreased cell proliferation in the chick hippocampus. Eur J Neurosci.:24, 2631-2642.

Zikopoulos B, Dermon CR. (2005). Comparative anatomy of alpha(2) and beta adrenoceptors in the adult and developing brain of the marine teleost the red porgy (Pagrus pagrus, Sparidae): [(3)H]clonidine and [(3)H]dihydroalprenolol quantitative autoradiography and receptor subtypes immunohistochemistry. J Comp Neurol.: 489, 217-240.