Παναγιώτης Μπίτσιος MD, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Email: pbitsios@med.uoc.gr

http://bitsioslab.med.uoc.gr

 

Recent Publications:

1.      Roussos P, Katsel P, Davis KL, Bitsios P, Giakoumaki SG, Jogia J,  Rozsnyai K, Collier D, Frangou S, Siever LJ, Haroutunian V.(2012).  Molecular and genetic evidence for abnormalities in the nodes of  ranvier in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. Jan;69(1):7-15.

2.      Roussos P, Giakoumaki SG, Georgakopoulos A, Robakis NK, Bitsios P (2011). The CACNA1C and ANK3 risk alleles impact on affective  personality traits and startle reactivity but not on cognition or gating in healthy males.  Bipolar Disord. May;13(3):250-9.

3.      Bitsios P, Roussos P. (2011). Tolcapone, COMT polymorphisms and pharmacogenomic treatment of schizophrenia. Pharmacogenomics.  Apr;12(4):559-66.

4.      Giakoumaki SG, Bitsios P, Frangou S, Roussos P, Aasen I, Galea A, Kumari V. (2010). Low baseline startle and deficient affective startle  modulation in remitted bipolar disorder patients and their unaffected  siblings. Psychophysiology. Jul 1;47(4):659-68.

5.      Laretzaki G, Plainis S, Vrettos I, Chrisoulakis A, Pallikaris I,  Bitsios P. (2011). Threat and trait anxiety affect stability of gaze  fixation. Biol Psychol. 2011 Mar;86(3):330-6.