Κατερίνα Αντωνίου, PhD 

Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Email: kantoniu@cc.uoi.gr

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Μηχανισμός δράσης κεντρικών διεγερτικών. Συμπεριφορικές και νευροβιολογικές μεταβλητές: αμφεταμίνης, κοκαΐνης καφείνης και κανναβινοειδών. Μελέτη διαφορετικών φαινοτύπων πειραματοζώων και προσέγγιση διαφορών τους.

2. Προκλινικά μοντέλα κατάχρησης ουσιών, κατάθλιψης/άγχους και σχιζοφρένειας.

3.  Προκλινικός έλεγχος νέων ουσιών με δράση στο ΚΝΣ (screening).

 

Δημοσιεύσεις

 

1.      K. Antoniou, A. Galanopoulos, S. Vlachou, T. Kourouli, V. Nahmias, K. Thermos, G. Panagis, Z. Daifoti, M. Marselos, D. Papahatjis and C. Spyraki. Behavioral pharmacological properties of a novel cannabinoid 1,1-dithiolane Δ8-ΤΗC analog, AMG-3. Behavioral Pharmacology 16: 499-510, 2005.

2.      Antoniou K, Papadopoulou-Daifoti Z, Hyphantis T, Papathanasiou G, Bekris E, Marselos M, Panlilio L, Muller CE, Goldberg SR, Ferre S.A detailed behavioral analysis of the acute motor effects of caffeine in the rat: involvement of adenosine A1 and A2A receptors.Psychopharmacology (Berl).183(2):154-62, 2005.

3.      K. Antoniou, A. Galanopoulos, S. Vlachou, T. Kourouli, V. Nahmias, K. Thermos, G. Panagis, Z. Daifoti, M. Marselos, D. Papahatjis and C. Spyraki. Behavioral pharmacological properties of a novel cannabinoid 1,1-dithiolane Δ8-ΤΗC analog, AMG-3. Behavioral Pharmacology 16: 499-510, 2005.

4.      Antoniou K, Papathanasiou G, Papalexi E, Hyphantis T, Nomikos G, Spyraki C, Papadopoulou-Daifoti Z. Individual responses to novelty are associated with differences in behavioral and neurochemical profiles. Behavioural Brain Research 2008; 187(2): 462-472.

5.      Alexia Polissidis, Olga Chouliara, Andreas Galanopoulos, Marios Marselos, Zeta Papadopoulou-Daifoti, and Katerina Antoniou. Behavioural and dopaminergic alterations induced by a low dose of WIN 55,212-2 in the conditioned place preference procedure. Life Sciences, 2009 85(5-6):248-54.  

6.  RentesiG, AntoniouK, MarselosM, FotopoulosA, AlboycharaliJ, KonstandiM. Long-term consequences of early maternal deprivation in serotonergic activity and HPA function in adult rat.Neurosci Lett. 2010 480(1):7-11. 

7.   Polissidis A, Chouliara O, Galanopoulos A, Rentesi G, Dosi M, Hyphantis T, Marselos M, Papadopoulou-Daifoti Z, Nomikos GG, Spyraki C, Tzavara ET, Antoniou K. Individual differences in the effects of cannabinoids on motor activity, dopaminergic activity and DARPP-32 phosphorylation in distinct regions of the brain.Int J Neuropsychopharmacol. 2010 13(9):1175-91.

8. GalanopoulosA, PolissidisA, Papadopoulou-DaifotiZ, NomikosGG, AntoniouK.Δ(9)-THC and WIN55,212-2 affect brain tissue levels of excitatory amino acids in a phenotype-, compound-, dose-, and region-specific manner.BehavBrainRes. 2011 224(1):65-72.